Наредба 2 за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони
Автор: Блестящ факел
Издателство: Блестящ факел
Издаденa: 2012г.
Страници: 104
Корици: Меки

Наредба 2 за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони

1. Общи положения.

 • основни изисквания
 • област на приложение, избор на строителна площадка и основни изисквания

2. Определяне на сеизмичните сили.

3. Конструктивни изисквания за осигуряване на сградите и съоръженията за сеизмични въздействия.

 • общи положения
 • фундаменти и сутеренни стени
 • стоманобетонни конструкции
 • скелетни сглобяеми и монолитни сгради
 • едропанелни сгради и сгради с монолитно излети стоманобетонни носещи стени
 • сгради с носещи зидани конструкции
 • предварително напрегнати стоманобетонни конструкции
 • стоманени конструкции

4. Транспортни съоръжения.

 • общи положения
 • трасиране на пътища
 • земно тяло и горно строене на железопътни линии
 • мостове
 • тръби под насипи
 • подпорни стени
 • тунели

5. Хидротехнически съоръжения.

 • общи положения
 • сеизмични въздействия
 • конструктивни изисквания към хидротехническите съоръжения
Сходни продукти

Наредба 2 за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони
Наредба 2 за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони