Закон за етажната собственост
Автор: БСА 2009/бр 8
Издателство: ИТУС 98
Издаденa: 2009г.
Страници: 52
Корици: Меки

Закон за етажната собственост

1. Общи положения.

  • предмет на закона
  • правила и задължения на собствениците и обитателите на самостоятелни обекти или на части от тях

2. Управление на етажната собственост.

  • общи правила
  • общо събрание на собствениците
  • сдружение на собствениците
  • изпълнение и контрол на актовете на общото събрание и управителния съвет (управителя)

3. Регистрация на сгради в режим на етажна собственост.

4. Ремонт, обновяване и поддържане на общите части.

5. Административнонаказателни, допълнителни, преходни и заключителни разпоредби.